Hamar Sommerskiskole

er arrangert siden 2015, og startet som en del av Sommerskiuka på Hamar. Vi ønsker å nå ungdom i alderen 11-16 år fra hele landet. Vi har også hatt deltakere fra Sverige. Vi ønsker å holde på et godt fungerende deltakerantall på 100-120, og har klare mål om å arrangere sosialt og sportslig den beste sommerskiuka, til den rimeligste prisen. Det siste kan vi også takke vår hovedsamarbeidspart SpareBank1 Østlandet for.

Arrangørklubber:

Nettstedikon - Hamar Skiklubb

 

 

 

Hamar Skiklubb v/ Ingrid Robøle og Ottestad IL – Ski v/ Torfinn Kringlebotn

Kontaktpersoner:

Praktisk leder
Susann Lyngnes
susann.lyngnes@hotmail.com
Tlf: 414 63 764

 

 

Sportslig leder
Marianne Myklebust
myklebust.marianne@skiforbundet.no
Tlf: 908 32 223